مشتریان ما

بیمارستان امیر

Pineapple

بیمارستان آنکولوژی امیر توسط بانوی خیر سرکار خانم زهرا سعادت در فضایی به مساحت زیر بنایی 6370 متر مربع به یاد فرزند گرامیشان مرحوم امیر رضا حدائق جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران سرطانی بنا نهاده و پس از احداث به دانشگاه علوم پزشکی اهدا نموده است و پس از تکمیل و تجهیز توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز افتتاح و راه اندازی گردید ، این بیمارستان با تعهد به نظر خیر خواهانه بنیانگذار محترمه و تعهد سازمانی وظیفه دارد با رعایت کلیه ضوابط و طرح تکریم ارباب رجوع اقدام به درمان و معالجه بیماران نموده و کلیه امکانات و شرایط مناسب را جهت ارتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات درمانی آموزشی و پژوهشی در یک محیط اسلامی و سرشار از احترام به همکاران ، اساتید دانشجویان و پژوهشگران فراهم نماید .
 

طراحی و توسعه سُها سیستم