مشتریان ما

بیمارستان چمران

Pineapple

بیمارستان دکتر چمران، دانشگاهی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز با 285 تخت ثابت که در سال 1330 شمسی تاسیس شده و هم اکنون این بیمارستان دارای بخش های اتاق عمل، اورژانس، اسکرین، جراحی مغز و اعصاب، داخلی اعصاب (نورولوژی)، فوق تخصصی، جراحی فک و صورت، بخش ارتوپدی، ERB ، ICU1، زنان، ICU2، توانبخشی و دیگر واحدهای پاراکلینیکی و درمانگاهی می باشد.

طراحی و توسعه سُها سیستم