مشتریان ما

بیمارستان دکتر میر

Pineapple

 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حافظ دارای ۱۶۶ تخت مصوب می باشد.عمده فعالیتهای این بیمارستان در زمینه زنان و زایمان ، نوزادان،  روماتولوژی و اعصاب و روان می باشد.

طراحی و توسعه سُها سیستم