مشتریان ما

بیمارستان مادر و کودک غدیر

Pineapple

بيمارستان مادر وكودك غدير در سال ۱۳۸۸ هجري شمسي (۲۰۰۵ ميلادي ،۱۴۲۹ هجري قمري) با يكصد تخت بستري(تعداد تخت فعال ۸۵تخت بستري مي باشد ) در زميني به مساحت ۷ هكتار و زير بناي ۱۰۰۰۰متر مربع در يكي از مناطق زيباي شهرشيراز در كنار دروازه قرآن (شهرك گلشن )احداث شده است. ودر همان سال به بهره برداري رسيده است .اين مركز در سايه الطاف خداوند متعال و در راستاي تداوم توسعه خدمات درماني وبه منظور فراهم آوردن امكانات مناسب جهت مراجعين محترم روز به روز خدمات خود را متنوع تر وتخصصي تر مي نمايد. 

طراحی و توسعه سُها سیستم