مشتریان ما

بیمارستان مرکزی MRI

Pineapple

مجتمع پزشکی MRI شیراز (بیمارستان مرکزی شیراز )در سال 1372 با هدف ساماندهی و رفع کمبودهای تشخیصی و درمانی استان احداث گردید.با توجه به توان های بالقوه بیمارستان در رعایت «منشور حقوق بیمار »و همسو شدن با ارزشهای یک بیمارستان بین المللی با تلاش همکاران و شرکت معتبر و صاحب نام Quality Asteria اتریش موفق به اخذ گواهینامه ISO1801 ,ISO 19001 و گواهینامه IMS (مدیریت یکپارچه سیستماتیک) دریافت نموده است.

طراحی و توسعه سُها سیستم