مشتریان ما

پیست اسکی پولاد کف سپیدان

Pineapple

مجموعه تفریحی ورزشی پولادکف                                            

                                                                                                                                                                  

دومین پیست اسکی بزرگ و بین‌المللی ایران است که در شهرستان سپیدان (۸۵ کیلومتری شمال غرب شیراز) و ۱۵ کیلومتری شهر اردکان (فارس) مرکز شهرستان سپیدان واقع شده و استفاده تفریحی ورزشی دارد؛ همچنین این پیست به صورت چهار فصل دایر است.

طراحی و توسعه سُها سیستم