مشتریان ما

مجتمع آموزشی فرهنگی علوی شیراز

Pineapple

مجتمع فرهنگي آموزشي علوي شيراز در سال 1370 به همت بزرگ مردي چون حضرت آيت الله حائري شيرازي و گروهي از نخبگان و كارشناسان آموزش و پرورش استان فارس نظير مهندس عليرضا مسعودي، دكتر عبدالله نبي زاده فرد شيرازي، مهندس حسين ذوالانوار، محمد فرخ روز، احمد رنجبر، مجيد روزيطلب و ... به عنوان اعضاي هيأت امناء و آقايان كاظم حكمت آراء، محمدابراهيم واعظي، جمال رسول اف، محمدرضا آسماني و محمدعلي ناصري به عنوان اعضاي هيأت مديره شروع به كار كرد.

طراحی و توسعه سُها سیستم